• Услуги

Консултация при покупка на недвижим имот

Ако сте решили да закупите недвижим имот, първата стъпка е правилната ориентация на състоянието на пазара на недвижими имоти в съответния момент. Пазарът е динамичен и обуславя вземането на различни решения в различни моменти. Ние следим ежедневно тези промени с цел намиране на най- изгодния и подходящ за Вас вариант. Наш служител ще работи индивидуално с Вас. Ще проведе предварителен разговор, в който ще Ви ориентира в моментната обстановка на пазара на недвижими имоти, ще ви посъветва и съобразно вашите изисквания ще ви предложи оферта включваща продавани имоти.

Осъществяване на огледи

Компанията разполага с каталог от снимков материал на продавани имоти. В случай, че пожелаете да разгледате избрани от Вас имоти от предложената оферта, ще Ви бъдат организирани огледи в удобно за Вас време.

При избор на конкретен имот

Когато Вие се спрете на определен продаван имот, предложен Ви от нас, ние ще изискваме необходимата документация за извършвани на сделката. Ще проверим статута и собствеността на имота, ще извършим проверка за тежести на съответния имот, както и ще проверим задълженията към топлофикация, водоснабдяване и енергоразпределение. След като се убедим, че няма юридическа или друга пречка за осъществяване на покупката на съответния имот, ние организираме среща между Вас и продавача и провеждаме преговори по условията на сделката. Всички договорени условия се описват в писмен вид - предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот, който договор се разписва в присъствие на адвокат. Ние предоставяме наличната документация на Нотариус и организираме нотариалната оформяне на сделката, съгласно условията на предварителния договор.

Наш служител ще бъде с Вас и ще Ви асистира през целия процес на покупко - продажбата на недвижим имот. При възникнали въпроси винаги можете да разчитате на неговия дългогодишен опит.

Пълен пакет от предлагани услуги на клиенти на компанията:

 • организиране на оглед на обекти и предложения от каталог на фирмата;
 • юридическо оформяне на сделката, при покупка на недвижим имот;
 • съдействие при банково кредитиране за покупка на недвижим имот;
 • експертни оценки на закупен недвижим имот от лицензиран оценител;
 • промяна статута на земеделска земя;
 • козметичен и основен ремонт на закупен недвижим имот;
 • обзавеждане и вътрешен дизайн на закупен недвижим имот;
 • управление на недвижим имот;
 • поддръжка на закупен недвижим имот;
 • застраховка на закупен недвижим имот;
 • озеленяване на закупен недвижим имот.